Vision och affärsidé

För mer information om produkten

Kontakta oss

Vision

Unimer skall vara den optimala partnern inom plast och gummiprodukter

Affärsidé

Unimer erbjuder industrin ett brett och djupt sortiment av kvalitetssäkrade plast & gummi produkter. Genom vår kompetens och erfarenhet inom logistik, sourcing och montering samt engagemanget och långsiktigheten i våra relationer är Unimer den optimala partnern.

Tillbaka