Kvalitetssäkring

Vi arbetar med större och krävande kunder och måste därför hålla högsta kvalitet på allt vi gör, genom hela processen.

Projektarbete

Vi erbjuder er teknisk expertis avseende materialval, applikationsanpassning och produktionsanpassning som ger bästa produkt i förhållande till pris. Gummi- och plastkomponenter kan utgöra en mindre del av våra kunders totala inköpsbehov. Likväl är de ofta viktiga för funktionen och vitala komponenter i den slutliga produkten. När kunden själv inte har tillräcklig kunskap hjälper vi gärna till vilket kan innebära att kostsamma misstag i produktframtagningen kan undvikas.

Ankomstkontroll

Efter godkänt utfallsprov till kund skapas en individuell kontrollinstruktion för varje komponent. Denna används sedan för ankomstkontroll enligt standard. Alla mätningar utförs i vårt eget testlaboratorium. Givetvis finns möjlighet att anpassa ankomstkontrollen efter era speciella önskemål.

Lagerhållning

Tillgång till rätt antal produkter vid rätt tidpunkt. Vi hjälper er att hitta en bra lösning för er varuförsörjning och överenskommer med er om lämplig lagerhållning, avropskvantiteter, sampackning etc.

Service och kommunikation

Vår ambition är alltid att arbeta långsiktigt med er som kund och vi har ambitionen att det skall kunna utvecklas till ett fruktsamt mångårigt samarbete tillsammans. En effektiv service och support är en viktig del i det dagliga arbetet och vi vill att ni alltid skall känna att vi finns nära er egen verksamhet. Våra kunder kan alltid räkna med korta svarstider och information i tid, från en tidig projektfas till löpande leveranser.

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka