Kvalitets- och miljöpolicy

Unimer ska vara den optimala samarbetspartnern inom plast- & gummiprodukter.

  • Vi ska uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders krav, behov och förväntningar genom att arbeta efter våra ledord kompetens, professionalism och engagemang

  • Vi ska ha kunden i fokus och leverera produkter och tjänster i rätt kvalitet – till rätt pris – i rätt tid till våra kunder. För att uppnå detta har vi definierat våra interna processer och kvalitetssäkrat dem genom mätning och uppföljning.

  • Medarbetare ska ha stora möjligheter att påverka arbetsätt och utförande. Vi ska tillsammans bidra till att ständigt förbättra arbetsplatsen och processerna vi är delaktiga I.

  • Unimer följer miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde. Vi tillämpar källsortering av avfall och strävar efter minskad energianvändning. Vi ställer krav på att samtliga anlitade transportörer inom Sverige arbetar aktivt med reduktion av utsläpp och minskad fossil förbrukning.

  • Genom att löpande analysera, utvärdera och ständigt förbättra våra processer kan vi utveckla kvaliteten och förebygga företagets miljöpåverkan i vår verksamhet.
  • Våra uppsatta mål inom kvalitet och miljö återspeglar våra ambitioner i denna policy.


ISO 9001:2015 Kvalitet samt 14001:2015 Miljö Certifikat utfärdat 2020

Kvalitets- & Miljöpolicy signerad och daterad

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka