Kvalitets- och miljöpolicy

Unimer ska vara den optimala samarbetspartnern inom plast- & gummiprodukt

  • Vi ska uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders krav, behov och förväntningar genom att arbeta efter våra värderingar; kompetent, engagerat och personligt.
  • Vi ska ha kunden i fokus och leverera produkter och tjänster i rätt kvalitet – till rätt pris – i rätt tid till våra kunder. För att uppnå detta har vi definierat våra interna processer och kvalitetssäkrat dem genom mätning och uppföljning.
  • Medarbetare ska ha stora möjligheter att påverka arbetssätt och utförande. Vi ska tillsammans bidra till att ständigt förbättra arbetsplatsen och processerna vi är delaktiga i.
  • Vi arbetar med hållbarhet inom huvudområden; miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter Unimer följer miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde. Vi ställer krav på anlitade speditörer inom Sverige arbetar aktivt med reduktion av utsläpp och minskad fossil förbrukning.
  • Genom att löpande analysera, utvärdera och ständigt förbättra våra processer kan vi utveckla kvaliteten och förebygga företagets miljöpåverkan i vår verksamhet.

 Våra uppsatta mål inom kvalitet och miljö återspeglar våra ambitioner i denna policy

Kvalitets- och Miljöpolicy signerad och daterad

ISO 9001:2015 Kvalitetscertifikat utfärdat 2022

ISO 14001:2015 Miljöcertifikat utfärdat 2022

 

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka