Kvalitets- och miljöpolicy

Unimer ska vara den optimala samarbetspartnern inom plast- & gummiprodukter.

  • Vi ska uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders krav, behov och förväntningar genom att arbeta efter våra ledord kompetens, professionalism och engagemang

  • Vi ska ha kunden i fokus och leverera produkter och tjänster i rätt kvalitet – till rätt pris – i rätt tid till våra kunder. För att uppnå detta har vi definierat våra interna processer och kvalitetssäkrat dem genom mätning och uppföljning.

  • Medarbetare ska ha stora möjligheter att påverka arbetsätt och utförande. Vi ska tillsammans bidra till att ständigt förbättra arbetsplatsen och processerna vi är delaktiga I.

  • Unimer följer miljölagstiftning samt övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde. Vi tillämpar källsortering av avfall och strävar efter minskad energianvändning.

  • Genom att löpande analysera, utvärdera och ständigt förbättra våra processer kan vi utveckla kvaliteten och förebygga företagets miljöpåverkan i vår verksamhet.
  • Våra uppsatta mål inom kvalitet och miljö återspeglar våra ambitioner i denna policy.


ISO 9001:2015 Kvalitet samt 14001:2015 Miljö Certifikat utfärdat 2020

Kvalitets- & Miljöpolicy signerad och daterad

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka