Ungdomsbrandkåren i Laholm

 

Den tredje juli 2011 inträffade en brand i Unimers monterings- och lagerlokaler. Efter fantastiska insatser från brandkår och anställda kunde kontoret räddas och lokaler byggas upp igen. Unimer klarade sig bra men vi vet hur viktigt det är med brandsäkerhet, rutiner och kontinuerlig utbildning av personal för framtiden.

Ungdomsbrandkåren i Laholm är ett föredöme i sin utbildning av ungdomar och i de utbildningar de håller på skolor för barn och personal. De utbildar för framtiden och vi kan med stolthet berätta att vi sponsrar dem i deras verksamhet.

Läs gärna mer om deras aktiviteter på:  

 

https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/raddningstjanst1/ungdomsbrandkaren/

Tillbaka