Ssenyange Education Centre är en Primary School för föräldralösa barn i Uganda. Skolan förde en tynande tillvaro 2003 när Matilda Nilsson från Halmstad besökte den när hon arbetade som volontär i Uganda. Hon blev berörd av det engagemang och arbete som rektorn och hans fru lade ned för att driva skolan med knappa resurser. När Matilda kom hem till Sverige fortsatte hon att hålla kontakt med skolan och engagerade sig för att samla in pengar för att skaffa nödvändig utrustning till verksamheten. 

Hösten 2008 kom Unimer i kontakt med Matilda Nilsson som då ännu var verksam vid Byggnadskontoret i Halmstad. Hon berättade för oss om det fina utbildningsprojektet och att  det fanns flera duktiga elever som ville läsa vidare i Secondary School som sker på internat på en annan ort. Unimer bestämde då att våra julkorts- och julklappspengar skulle gå till att bekosta skolavgifter, internatkostnader, skolböcker och skoluniform för fem av dessa elever i Secondary School.

Sedan 2010 stöttar vi elever årligen i deras fortsatta studier eller lärlingsutbildning. Vi tycker själva att utbildning och hjälp till självförsörjning är det bästa vi kan ge dem.

Matildas engagemang för den tidigare nedläggningshotade skolan i Uganda är verkligen ett bevis på att en enda människas initiativ kan göra skillnad.  Alla pengar som samlas in går till  100% till skolverksamheten. Rektorn lämnar varje månad en specifikation på utgifterna och får sedan nya pengar för nästa månad. Matilda och hennes man Linus driver projektet på sin fritid och bekostar själva sina resor till Ssenyange.

Matilda har även besökt Unimer och berättat om projektet och håller oss informerade genom nyhetsbrev och på Facebook om hur skolarbetet fortskrider. Vi på Unimer tillsammans med många andra gläds över det utomordentliga resultat som skapats under alla åren.

 

Kvinnors situation i Uganda har av tradition varit sämre än för männen. Sedan 2009 har dock flera förbättringar för kvinnors rättigheter skett i landet. Lagar angående kvinnors rättigheter har stiftats och allt fler kvinnor blir politiskt involverade. Trots detta har Uganda starka traditioner och normer som präglar många kvinnors liv. Kulturen och traditioner sätter oftast männen i centrum och kvinnorna i en lägre ställning.

Unimer vill främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön och därför valt att fortsättningsvis stötta flickor från Ssenyange. Under nästa kommer vi att ge möjlighet för två flickor från Ssenyange Primary School att få läsa vidare på Secondary school under 2021 och fortsatta studier:

  • Nakibungu Maria Coroline, Hon är 12 år. Hon har mist båda sina föräldrar och bor hos sina morföräldrar.
  • Nalugemwa Sylivia, P403. Hon är 13 år. Hon har mist sin far men bor med sin mor.

Vi har sedan vi startade samarbetet haft ett tiotal elever som vi stöttat i deras fortsatta studier i yrkesskola eller universitet. Under 2018 har John Bosco Kabuye tagit examen med ett certifikat i Catering och har startat sin professionella karriär som kock. Under Under 2019 har Oscar Tumisiyme avslutat sina universitetsstudier på Gulu University och har nu en Bachelor of Science Education och arbetar nu som lärare.

 

Under 2020 har vi sponsrat två elever.

  • Sseguya Kizito studerar sitt sista år på Makerere University för att bli veterinär. Då han hade utmärkta betyg efter 6 år på Secondary School erhöll han ett statligt stipendium i form av fria terminsavgifter. Vi betalar för boende, litteratur, utrustning och övriga levnadsomkostnader. Kizito planerar ta sin examen under våren 2021.

 

  • Josephine Nakawoya skulle påbörja sin två och ett halvt år långa yrkesutbildning till sjuksköterska i februari 2020. Tyvärr så har pandemin medfört att skolan hållits stängd för alla elever utom avgångsklasserna och hennes utbildning har därför blivit förskjuten. Vi kommer förstås att fortsätta sponsra Josefins studier även under 2021 då skolan förhoppningsvis öppnas igen snart

 

Tillbaka