Ssenyange Education Centre är en Primary School för föräldralösa barn i Uganda. Skolan förde en tynande tillvaro 2003 när Matilda Nilsson från Halmstad besökte den när hon arbetade som volontär i Uganda. Hon blev berörd av det engagemang och arbete som rektorn och hans fru lade ned för att driva skolan med knappa resurser. När Matilda kom hem till Sverige fortsatte hon att hålla kontakt med skolan och engagerade sig för att samla in pengar för att skaffa nödvändig utrustning till verksamheten. 

Hösten 2008 kom Unimer i kontakt med Matilda Nilsson som då ännu var verksam vid Byggnadskontoret i Halmstad. Hon berättade för oss om det fina utbildningsprojektet och att  det fanns flera duktiga elever som ville läsa vidare i Secondary School som sker på internat på en annan ort. Unimer bestämde då att våra julkorts- och julklappspengar skulle gå till att bekosta skolavgifter, internatkostnader, skolböcker och skoluniform för fem av dessa elever i Secondary School.

Sedan 2010 stöttar vi elever årligen i deras fortsatta studier eller lärlingsutbildning. Vi tycker själva att utbildning och hjälp till självförsörjning är det bästa vi kan ge dem.

Matildas engagemang för den tidigare nedläggningshotade skolan i Uganda är verkligen ett bevis på att en enda människas initiativ kan göra skillnad.  Alla pengar som samlas in går till  100% till skolverksamheten. Rektorn lämnar varje månad en specifikation på utgifterna och får sedan nya pengar för nästa månad. Matilda och hennes man Linus driver projektet på sin fritid och bekostar själva sina resor till Ssenyange.

Matilda har även besökt Unimer och berättat om projektet och håller oss informerade genom nyhetsbrev och på Facebook om hur skolarbetet fortskrider. Vi på Unimer tillsammans med många andra gläds över det utomordentliga resultat som skapats under alla åren.

 

Vi bekostar skolavgifter, internatkostnader, skolböcker, skoluniformer mm för våra elever och gläds åt deras vilja att utbilda sig till något yrke.

Under 2018 har John Bosco Kabuye  tagit examen med ett certifikat i Catering och har startat sin professionella karriär som kock. Under Under 2019 sponsrar vi följande elever:

  • Oscar Tumisiyme som läser på Gulu Universitetet där han studerar teknik. Han planerar att ta examen 2020 och vill arbeta inom medicinteknik i sitt framtida yrkesliv. Han har fått sina betyg och är i sommar ute på en 10 veckors praktik på Restore Leadership High School.
  • Sseguya Kizito  studerar sitt fjärde år på Makerere University för att bli veterinär. Då han hade utmärkta betyg efter 6 år på Secondary School erhöll han ett statligt stipendium i form av fria terminsavgifter. Vi betalar för boende, litteratur, utrustning och övriga levnadsomkostnader.

  • Josephine Nakawoya går fjärde året på teoretisk linje på Archbishop Kiwanuka Senior Secondary School.

 

Tillbaka