Logistik

För mer information om produkten

Kontakta oss

Engagemang ger kvalitet i hela produktionskedjan.

Många företags dilemma idag är den stora pressen på att hålla nere inköpskostnader och minimera lager, samtidigt som den egna produktionen måste rulla på och leveransplaner hållas. Förutom våra europeiska leverantörer och tillverkare har vi, via vårt dotterbolag i Kina, byggt upp samarbete med ett antal utvalda leverantörer, som vi av erfarenhet vet levererar kvalitetssäkrade produkter till konkurrenskraftiga priser. Det möjliggör också att vi kan följa med våra kunder och erbjuder produkter av västerländsk kvalité på plats i Kina. 

Men för leveranser i Skandinavien är det en lång väg till Kina. Så för att säkra en störningsfri och pålitlig produktion har Unimer en väl utvecklad logistikkedja,där bland annat lagerhållning hos oss på hemmaplan ingår. Vårt engagemang för hög kvalitet, leveranssäkerhet och ständiga förbättringar är obevekligt. Det är detta engagemang som vi gärna vill att du får uppleva

Tillbaka