Omvandlingstabeller

Omvandlingstabell för tryck
SI-enheten för tryck är pascal (Pa), men ofta är tryckinstrument graderade i andra måttenheter. För omvandling till pascal multipliceras tryckvärdet med omräkningsfaktorn i följande tabell. De med fet stil markerade omräkningsfaktorerna utgör exakta värden.

Enhet Omräkningsfaktor
Pa 1
kPa 1 000
MPa 1 000 000
bar 100 000
Mbar 100
hPa 100
N/mm 1 000 000
Kp/cm 98 066,5
psi 6 894,76
torr 133, 322
mm Hg (0˚C) 133,322
tum Hg (0˚C) 3 386,39
mm Vp (konventionell) 9,80665
mm Vp (20˚C) 9,78907
m Vp (konventionell) 9 806,65
m Vp (20˚C) 9 789,07
cm Vp (konventionell) 98,0665
cm Vp (20˚C) 97,8907
tum Vp (konventionell) 249,089
tum Vp (20˚C) 248,642
atm 101 325

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka