2019-11-25

Vår produktionsavdelning tillverkar kundunika lösningar som avlastar och sparar tid

 
Vi levererar inte bara olika produkter inom plast och gummi. Vi tillverkar också kompletta lösningar efter kundens behov på vår produktionsavdelning. Vi avlastar kunden flera arbetsmoment och det sparar tid, berättar produktionschefen Caj Ojala. Följ med på en tur i produktionen när vi förädlar gummi- och plastdetaljer till kompletta produkter som kunden direkt kan använda i sin dagliga verksamhet.
På produktionsavdelningen är det full aktivitet. Där bearbetas en mängd produkter i olika maskiner och bredvid monteras detaljer till kompletta lösningar utifrån kundens specifika behov och krav. På avdelningen jobbar åtta medarbetare.
 - Vi underlättar för kunderna och avlastar dem tidskrävande arbetsmoment, berättar produktionschef Caj Ojala.
 En tredjedel av våra leveranser till kund har genomgått produktionen och det är en stor bredd av tjänster som vi erbjuder det växande intresset på marknaden. Caj visar ett slangmontage som är redo att användas.
 - Varje montage är indelat i flera steg. Först kapar vi slangen i rätt längd och därefter limmar vi på en koppling. Vi utför dragtester och testar även mot läckage. Innan montaget blir en vara i fackhandeln förpackar vi den i en plastpåse, printar ut en ryttare med kundens produktnamn, artikelnummer och streckkod och häftar ihop. Till sist packas de i lådor som distribueras till butikerna. Vi hjälper till med allt från små till längre serier som kan ta upp till ett dygn att färdigställa.
 Enklare att beställa en färdig lösning
Det är en helhetslösning för både kundens egna produktion och för distribution till marknaden och försäljning i butik. Det ger kundnytta, menar Caj.
 - För våra kunder är det en fördel att beställa en färdig lösning och inte göra det själv. Om kunden själv ska tillverka slangmontaget behöver de skaffa specialutrustning och då är det en stor besparing att istället få montagen levererade. Ledtiden för kunden blir kortare och produkten kommer snabbare ut till slutkunden eller på marknaden, det sparar både tid och pengar.
 
Från kunden får produktionsavdelningen en kravlista där mått, toleranser och andra uppgifter är angivna. Det kräver både noggrannhet och precision så att den färdiga produkten får de önskade egenskaperna.
 
Stor variation av lösningar
Produktionen av de kundanpassade lösningarna utförs till olika branscher och sker i en mängd varianter och kvaliteter, till exempel att kapa slang eller lister efter kundens angivna mått eller att sätta in borstlister i plastlister till förmontage för luftaggregat. I ett särskilt limrum limmas detaljer av vitt skilda material och egenskaper. Bredvid de kundanpassade lösningarna har vi också standardprodukter, till exempel gummispännare som förpackas i påsar om fyra, etiketteras och distribueras till kund.
Det är alltså en rik variation av lösningar som tillverkas på avdelningen. Varje dag avlastar vi kunderna så att de kan ägna mer tid till sin marknad än att montera och kapa slang. Det har vår produktionsavdelning redan löst.

 

Tillbaka