Skip to main content

Vår kompetens finns i våra team

Framgång genom samverkan

På Unimer värdesätter vi det personliga mötet och ser fram emot att träffa dig som vill växa och utvecklas tillsammans med oss.

Vi tror att nära och proaktiva samarbeten leder till långsiktigt hållbara lösningar, med större värde för oss och våra kunder. Våra team arbetar både lokalt och internationellt i nära samverkan med kunder och partners. Genom kontinuerlig utveckling och fortbildning säkerställer vi att vi har den specialistkunskap som krävs för att anpassa och optimera våra produkter.

Unimer - personal

Initiativ och inflytande

Som medarbetare på Unimer har du stora möjligheter att påverka ditt arbete. Vi uppmuntrar våra anställda att ta egna initiativ, fatta beslut och tillsammans driva verksamheten framåt. Vår Uppförandekod fungerar som ett verktyg för att bedöma vad som är rätt i olika situationer och hur vi ska bemöta varandra både på arbetet och i kontakten med omvärlden.

Arbete på lika villkor

Våra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska vara lika för alla, oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung eller ålder.
Läs gärna mer i vår Likabehandlingsplan.

Möt våra medarbetare

”Jag tycker att Unimer erbjuder utvecklande arbete, gör det roligt att vara där och ger stora möjligheter till tillväxt. Unimer bryr sig om sin personal och tar vara på våra idéer och tankar.”
– Annica

Annica Andersson - Unimer

”I mina ansvarsområden har jag friheten att utföra arbetsuppgifterna på mitt sätt. Jag har fantastiska kollegor som jag känner mig bekväm med och kan vara helt ärlig med.”
– Andreas

”Det är väldigt familjärt på Unimer och man blir snabbt en i gänget. Alla är vänliga och hälsar god morgon oavsett avdelning.”
– Johanna

Kontakt

Har du frågor om Unimer, våra produkter eller tjänster? Kontakta oss!

Kontakta oss