Material

Beläggning i gummi och silikon

Vi har alla på marknaden vanligen förekommande polymerer. Oavsett färg eller hårdhet så har vi materialet. Gummisorternas egenskaper och kemikaliebeständighet framgår i tabellen. Val av gummikvaliteter och beläggningstjocklek är beroende av vilken miljö som valsen ska verka i.
Vi har stor erfarenhet av bl a beläggning i silikon, nitril och EPDM.


Beläggning i polyuretan

Polyuretan är en mycket slitstark elastomer som har god motståndskraft mot flera kemikalier, lösningsmedel, syror och alkalier. Materialet har dessutom god resistens mot olja, bensin samt är väder- och ozonbeständigt. Jämfört med gummi bibehåller polyuretan en hög elasticitet över ett bredare hårdhets- och temperaturområde.
Till valsbeläggning används gjutna polyuretaner, även kallade gjutelaster som kan anpassas till olika användningsområden. Det finns två kvaliteter av polyuretan för beläggning. Polyeterbaserad polyuretan (EU) har goda mekaniska egenskaper som nötningsbeständighet, slaginträngning, skärhållfasthet och tryckupptagning. Polyesterbaserad polyuretan (AU) har god kemikalie- och lösningsmedelsbeständighet samt god färgupptagningsförmåga.

 

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka