Applikationer

Valstyp Papper Stål Plast Trä Grafisk
Matarvals/hjul x x   x  
Tambourvals x        
Ledvals     x   x
Nippvals     x    
Dragvals   x   x  
Limvals       x  
Bansträckvals     x    
Flikvals     x    
Mottrycksvals x   x    
Lackvals       x  
Färgvals         x
Pressörvals         x
Svetsvals     x    
Klämrullar   x      
Kontaktsliprullar   x      
Kylvalsar x        

 

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka