2019-11-25

Unimer stärker sin position på den amerikanska marknaden

En av företagets tongivande kunder, som är en stor global aktör inom personsäkerhet, köper idag flera sammansatta produkter från Unimers produktionsavdelning i Halmstad. För att förenkla logistiken och säkerställa leveranserna till kunden på den nordamerikanska marknaden har Unimer valt att etablera produktionen i USA.

- Det är mycket glädjande att vi fördjupar samarbetet med våra kunder i USA, säger Carl Magnusson som är VD. Vi vet att det finns en stor potential att vara nära våra kunder på den amerikanska marknaden och etableringen i USA är ett naturligt steg för oss. Det ligger också i linje med vår globala marknadsstrategi.

 

Ansvar i alla leverantörsled

En av produkterna som kommer att produceras i USA används för att skapa en bättre arbetsmiljö inom flera områden, från industri och verkstad till medicin.

- Vi har lång erfarenhet av slangmontering som är en viktig komponent i vårt produkterbjudande, fortsätter Carl. Vi tar ett totalansvar för våra produkter och säkrar kvaliteten och leveransförsörjningen i tidigare leverantörsled så att kunden får en komplett produkt som är certifierad och uppfyller de önskade kraven. Det avlastar kunden som kan ägna mer tid åt sin verksamhet.

Det är en komplex leverantörskedja som Unimer byggt upp och är en garant för att kunden ska få den kvalitet som man efterfrågar. Med tiden har Unimer utvecklat detta till en framgångsrik affärsmodell som har bidragit till att det amerikanska företaget velat skapa en närmare relation med Halmstadföretaget.

Att etablera sig i andra länder är dock inget nytt för Unimer. Företaget har redan ett dotterbolag i Kina för att främst tillse den kinesiska marknaden med produkter och komponenter inom livsmedel- och medicinteknisk plast och gummi. Där arbetar sju personer idag.

 

Ökade satsningar

På sikt kommer satsningen inom ett par års tid att omsätta omkring 10 Mkr och det dubbla på fyra år. Det är inte bara intresset i USA som bidrar till omsättningsökningen utan även affärsrelationer med leverantörer i Europa som kommer att expandera.

- Vår internationella satsning kommer att öka våra volymer, säger Carl. Det betyder att vi kommer att rekrytera fler medarbetare här i Halmstad, till exempel på monteringsavdelningen och på säljsidan. Just nu söker vi en produktsäljare och en key account manager.

När intresset för Unimer ökar i USA blir det alltså positiva effekter i Halmstad. Fler affärsmöjligheter öppnar sig, inte bara för monteringen utan även för försäljningen av standardsortimentet. Carl spår en ljus och expansiv tid för företaget. Det här är bara början, säger han.

 

För mer information kontakta:

Carl Magnusson, VD, tel. 035-144116, carl.magnusson@unimer.se, bifogad på bild

Fredrik Johansson, försäljnings- och marknadschef, tel. 035-144126, fredrik.johansson@unimer.se

 

Unimer Plast & Gummi AB levererar kvalitetssäkrade plast- och gummiprodukter, däribland slangar, till industrin och andra branscher på den globala marknaden. Med kompetens och erfarenhet inom logistik, sourcing och montering erbjuds kunden lösningar som effektiviserar produktion och verksamhet. Man utvecklar och säljer även egna produkter inom tillbehör för fritidsbåtar och lastfordon. Unimergruppen omsätter ca 80 MSEK och har närmare 40 anställda totalt. Huvudkontoret finns i Halmstad och man har försäljningsbolag och logistikcenter i Suzhou, Jiangsu, Kina och i Minneapolis, USA. 

 

Tillbaka