2019-11-25

Stort tack till alla som svarade på vår kundenkät

Unimer vill tacka alla som tog sig tiden att medverka på vår kundenkät.

Vi är stolta över att så många tycker vi lever upp till era höga förväntningar på oss.

Era svar och engagerade kommentarer bidrar till vårt fortsatta arbeta att förbättra oss ytterligare.

Ni hjälper oss att bli bättre – tack för er medverkan.

Tillbaka