2021-01-14

Unimer med personal önskar en riktigt god jul och gott nytt år

Unimer med personal önskar en riktigt god jul och gott nytt år

Vi tackar för många givande möten och gott samarbete vilket har bidragit till ett fantastiskt 2020

Ni är delaktiga i vårt stöd för att hjälpa föräldralösa barn på Ssenyange Education Primary School till en bättre framtid. Unimer vill främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön och därför valt att fortsättningsvis stötta flickor från Ssenyange. Under nästa år kommer vi att ge möjligheten för två flickor från avgångsklassen att läsa vidare på Secondary school och fortsatta studier. Vi fortsätter även att sponsra Josephine som läser till sjuksköterska. Det blir ett engagemang för utbildning och bättre jämställdhet.

Vi önskar Dig och Din familj en riktigt God Jul och ett framgångsrikt Nytt År!

Läs mer om Ssenyange Education Centre och vårt engagemang här.

Tillbaka