PTFE - slang

Konstruktion

Slangen är tillverkad i PTFE (Polytetrafluoretylen).

Egenskaper

Slang med låg friktion och med utmärkta isolationsegenskaper. Slangen har en glatt yta som gör att nästan ingenting fastnar vid den. Absoberar ej vatten, vävnadsvänlig och har ingen påverkan på människokroppen. Resistent mot UV-ljus, ozon, syre och därmed åldras slangen inte.

Användningsområde

Slangen har ett brett användningsområde, t ex. bil-, kemi-, livsmedels-, läkemedels-, flyg- och försvarsindustrin.

Temperaturområde  -200°C till +260°C
Färg  Naturtransparent. Finns att få i andra färger.
Standard längd Id 1-12 mm/100 m. Från 12 mm efter önskemål.
Dimensionsområde 1-40 mm
Övrigt  Kan även fås i materialen: PFA (Perfluoralkoxy), FEP (Fluoroetylenpropylen) och ETFE (Etylentetrafluoroetylen)
  • Aggressiva gaser och ångor
  • Höga temperaturer
  • Kemikaliebeständig
  • Låga temperaturer
  • Livsmedelsgodkänt
  • Svårantändlig 
Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Updated 2018-06-27

Tillbaka