Oljeslang PVC

Konstruktion

Tillverkad av speciellt köld och oljebeständigt PVC-material med ingjuten kraftig spiral av hård PVC. Sprängtryck 4 ggr arbetstryck.

Egenskaper

Mycket åldrings- och tryckbeständig. Lång förväntad livslängd. Lätt, smidig och stark slang med slät insida. Flexibel även vid låga temperaturer.

Användningsområde

Tankrengöring, slamsugning, transport av dieselolja, smörjolja, mineralolja, bensin, lättare kemikalier och icke aromatiska lösningsmedel.

Temperaturområde  -10°C till 60°C
Färg Blå
Standard längd 50 m tom ø 102 mm, däröver 25 m resp 10 m
Dimensionsområde 12-254 mm
  • Alkoholer
  • Kemikaliebeständig
  • Låga temperaturer
  • Nötningstålig
  • Olja
Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Updated 2018-06-27

Tillbaka